MOVE Publications. Utgivning:

"
Krigsmaskinen" Till försäljning på  Bokus, i bokhandeln eller direkt från förlaget.

Stockholms Stadsbibliotek har haft det goda omdömet att ta in två ex av min skrift Krigsmaskinen!  Nostalgi: För femtio år sedan satt jag många timmar just i den här salen för statsvetenskap och stönade över böcker i nationalekonomi,

Berndt A. Paulsson

Min tidigare bok hade titeln
"En obekväm politisk sanning" och kom ut 2014.
Den  finns fortfarande att köpa i handeln, men jag rekommenderar den nya utgåvan "Krigsmaskinen", som är ute på marknaden från 2018. Boken finns att låna och efterfråga i alla bibliotek i Sverige.

Hur var boken obekväm?

Ja, det finns en obekvämlighet för många USA-älskare i Sverige, många som gjort sig ekonomiskt och militärt beroende, som nödgas inse att man satsar intressen på fel häst i världens race mot ett långsiktigt mål av fredlig samvaro. Kuskarna där på hästryggen avlöser varandra, den senaste heter Biden, men klarar inte att tygla djuret. Kraften bakom - i samhällssystemet -  är en svårstoppad, grotesk maskin, ett gigantiskt nätverk av vapenproducenter, bankväsende och lydiga medier.
Boken "Krigsmaskinen" är unik och ger hela 964 sidor intensiv och mycket lärorik nutids-orientering! Den bästa uppslagsboken om nutida internationell politik!
Välkommen att beställa! Från Bokus eller med direkt köp i bokhandeln eller från förlaget MOVE Publications. Billigast! Nu år 2022 endast 150 kr.
MOVE Publications Odenvägen 7, 18132, Lidingö
070-564 06 30 eller a.berndt@telia.com
Om "En obekväm politisk sanning" som föregångare till "KRIGSMASKINEN":
Boken vänder sig till en kunnig samhällsintresserad allmänhet med intresse för USA:s utrikespolitik. Den omfattande litteraturlistan och förteckningen på organisationer och personer, delvis med kommentarer, underlättar fortsatta studier.
Lektör Christer Olsson, BTJ Häftepos 14105088.
Bildspel över liv och död i t.ex. Syrien år 2018. Eller Ukraina 2022. I februari 2022 kom min senaste  bok, "Folkfienden", ut. 
Denna bok ger Dig svaret på vem och vad som styr den värld vi lever i.

FRÅN ÖST - MOT VÄST
FRÅN VÄST - MOT ÖST
Det sitter en gud i det blåaste höga - och blickar neråt jorden på djurens besvär:
`Nej titta, mina maskar, de krälande tröga, de har skaffat sig kanoner, de döda med gevär,
De ha ändrats mycket redan, de ha titlar och namn - det är tider sen de avlades i ursprungets famn.
Det är tider sen jag skapte dem att älska och äta, sen jag gjorde dem av stoft efter belätet mitt 
Nu tävla de med djävlarna i konsten att träta, nu bråka de om honorna, om mitt och om ditt
Det bullrar, det flammar, det är byar i brand, det luktar blod, det jämrar sig från svartbrända land.
Dan Andersson  /  "Krig" ur Samlade dikter.