Med åren har det blivit en hel del böcker - lästa och samlade i hyllorna. Många finns utförligt refererade i min litteraturlista i boken "Krigsmaskinen".
Jag önskar Dig god och värdefull läsning!
/ Berndt A. Paulsson
Om Berndt A. Paulsson

Berndt Alfred Paulsson föddes 26 juni 1934 i Jämtland, son till Alfred Paulsson och hans hustru Birgit, hon som efter familjeplikter blommade ut som konstnär och författare. Hon följde sin far, Johannes Bernhard Berging, som var en framstående konstnär.

Berndt Paulsson läste efter den då sexåriga grundskolan, per korrespondens ett tusental lärobrev från Hermods fram till studentexamen och fortsatte med universitetsstudier till magisterexamen med huvudämnet kulturgeografi vid Stockholms Universitet 1971.

Språkstudier på SU i engelska, nygrekiska, portugisiska, spanska. Förunderligt att skoltyskan finns kvar efter att inte ha använts på 50 år!
Familj: Gift med kära Anna och fått tre söner, fyra barnbarn och två barnbarnsbarn! Så långt.

Arbeten i timmerskogen, vid tegelbruk, som lastbilschaufför, som lärare i observationsklass, som vårdare vid ungdomsfängelse, som folkskollärare i underbar skolmiljö i Offerdal. 34 välartade elever i åk 5-6!

Militärtjänstgöring fram till avgång som reservofficer vid det snart utdöda svenska artilleriet.

Anställning med produktionsplanering och chefsutbildning vid Försvarets Materielverk.

Etablering av Svensk-Grekiska Handelskammaren i Grekland.

Författande av landbeskrivningar "Se Grekland " 1997 och 2004 och "Se Brasilien" 2007 och 2014..

"En obekväm politisk sanning" med utgivning 2013 och omarbetat nytryck 2017 till "Krigsmaskinen".

Nya böcker: "Bankcentralen" januari 2021 och

 "Folkfienden" februari 2022!

Intressen är sport och fyskiska aktiviteter av alla de slag. "Det är lika roligt att skida i Klövsjöbackarna som att försöka crawla i Egeiska havet. Eller jogga Lidingöloppet. Eller spela golf med hcp 29.5 ovan Björkliden.". Lagom stolt över att frisk (tack föräldrar för hyfsade gener) ha fått bli svensk klassiker år 1977, hälsa på Zeus på Olympos 1988 och ta flygcertifikat PPL år 2001 med fina Cherokee PA-28. 

Skryt? Nja, envetet arbete och norrländskt tålamod, kanske lite tur ibland med en sprucken blind- och tunntarm på en grekisk ö - med en säger en kirurg på sjukstugan. Tack Maria, Panaiotis och Petra!

För att balansera detta visar jag på ett litterärt intresse när jag citerar en av mina stora idoler, filosofen Aristoteles (384-322 fvt), som i "Politiká" säger:
"En idrottsmans fysik är inte lämplig för statsmannens värv eller för hälsa och barnalstrande, och det är inte heller en sjuklig och ömtålig fysik, utan en lämplig kroppsbyggnad är ett mellanting mellan dessa. Man behöver visserligen ha en kroppsbyggnad som tränats, men inte med sådana ansträngningar som gör våld på kroppen eller bara har ett enda syfte, som idrottsmännes, utan träningen bör inriktas på fria personers aktiviteter. Detta gäller lika mycket för män som för kvinnor."

Vid Meteoras klippor, mitt i Grekland.
 
Med Brasilias grundare.
 
Snart flyger vi alla däruppe? Här satellitkub i omloppsbana.
På den bästa utsiktsplatsen ovanför Rio.de Janeiro