De viktiga - och extensiva - böckerna "Krigsmaskinen" , "Bankcentralen"  "Folkfienden" och "SuperGongo"
blir värdefulla uppslagsböcker i hyllan!

Här gäller att få ut mycket värdefulla skrifter på marknaden och ge en vilseförd (?) publik lite balans i världsuppfattningen ... !
Välkommen att vara med och bli tillrättavisad!

MOVE Publications: 
Krigsmaskinen, 2017  (964 s.)
Bankcentralen, 2020  (830 s.)
Tiil försäljning på Bokus, i bokhandeln eller direkt från förlaget.
(2022 kostar böckerna vardera 150 kr. plus postpaket 62 kr.)

Bankcentralen eller 
Vi tar inte kontanter 
(för att vi tjänar bättre på bankkonton). En världsordning styrd av privat kapital.
Kan det vara författaren som står där med kravatt och skrivblock?

Fake News. Året var 1910!

När Federal Reserve System, med den nordamerikanska centralbanken, är privatstyrd, innebär det följaktligen att  .andra av denna bank beroende eller lydande organ också är inrättningar styrda av privata intressen. Även i andra länder. Även i Sverige.Detta är denna boks centrala och häpnadsväckande budskap. Världen styrs av privat, ansamlat kapital. Inte av FN, inte av regeringar, inte ens den nordamerikanska.
Bankcentralen visar på kapitalets totala betydelse: 
"Den bästa soldaten heter pengar":

Hej!

Engagerad i nutidsorientering, samhällsdebatt och internationell politik!?
Detta är min fjärde utgåva av min bok ”En obekväm politisk sanning”. Vitboken om nordamerikansk utrikespolitik.
Boken får titel: ”Krigsmaskinen.” Med våld, vapen och egen valuta skall världen erövras. Men imperier förtvinar invärtes ...
De två senaste åren har jag – och flera goda medhjälpare - granskat och bearbetat innehållet i varje avsnitt till en – som jag sagt och skrivit förut – för många obekväm sanning om det allvarliga världsläget. Terrorism och flyktingströmmar skapade av en maktgalen krigsmaskin. Fascismen, liksom rasismen, lurar.
Ny utgåva, helt genomgången på hela 964 sidor. De senaste två, tre åren har också inneburit många viktiga politiska händelser som jag nogsamt granskat. Allt aktualiserat. Allt redigerat. Lika uppseendeväckande. Ständigt lika förbaskat viktigt och lika obekvämt besvärande för dem som gjort sig beroende av den makt som granskningen omfattar.
Lilla Sveriges beroende är tydligt visat med USA:s uttåg ur Afghanistan!

Den här boken skulle bara skrivas. Den är absolut nödvändig för att ge någon balans till den ständigt pågående propaganda som överöses oss av dominerande tidningar och TV i Sverige som i sin tur påverkas av nordamerikansk militärapparat och tar intryck av angloamerikanska media. Varför avgick Margot Wallström plötsligt som utrikesminister? 
"Krigsmaskinen" kommer att förändra Ditt sätt att läsa nyheterna, Din förståelse av politiken och Din syn på världen. Om Du läser med öppna ögon och fri tanke.
Om svenska politiker som vandrar: Vad Magdalena Andersson gör i en tjänst hos USA-styrda IMF tar vi upp i nästa bok: 
Från februari 2022 finns  "Folkfienden".  Den totala uppföljaren av Maktelitens överlägsna användning av kapital, vapen och media. Lär känna den elit som styr världen och som jag benämner SuperGongo!
Boken "Folkfienden" har undertiteln "Egen rättfärdighet mot folkflertalets nöd."  Ett udda exempel:
En nordamerikansk utrikesminister diskuterade test med kärnvapen med sin president: "Vi kan  testa bomben i Stilla havet.  Det bor bara tusen därute, det kan väl kvitta.".

Folkfienden
Folkets fiende, överklassen,  som ser folket som  underordnade eller av mindre betydelse, liksom  en regeringsrådgivare i USA som stod inför valet att finna ett område för kärnvapensprängningar och rekommenderade  Stilla Oceanen med  "bara några tusen individer".

Folkfienden, 332 sidor, 250 kronor.